ivermectina para el parvovirus €67.49

Ogrzewanie podłogowe a zdrowie - Porady eksperta FORESTILE

Forestile

OGRZEWANIE PODŁOGOWE A ZDROWIE.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ CERTYFIKOWANY PARKIET DREWNIANY ?

Dom jest naszym schronieniem, oazą bezpieczeństwa. Ostatnio stał się również biurem, szkołą i placem zabaw.

Wybór podłogi to ważny krok w procesie dekoracji domu. Jest to ten rodzaj decyzji, z którą mierzysz się raz na długi czas.

W przypadku montażu parkietu na systemach ogrzewania podłogowego kwestie jego prozdrowotnych certyfikatów muszą być rozpatrywane na pierwszym miejscu. W  wyniku nieświadomej decyzji nasza podłoga może stać się zagrożeniem przez czynniki, z których często nie zdajemy sobie sprawy.

Ostatnie badania wykazały, że jakość powietrza wewnątrz naszych domów i miejsc pracy może stanowić większe zagrożenie dla naszego zdrowia niż to powietrze na zewnątrz. Jeszcze silniej przemawia to za wyborem elementów wykonanych z bezpiecznych materiałów, co jest czynnikiem o wiele ważniejszym niż tylko piękno.

NIEWIDOCZNY WRÓG W DREWNIANYCH PODŁOGACH

Drewniana podłoga to obietnica dobrego samopoczucia. Bezpośredni kontakt z naturalnym produktem, jakim jest drewno, wpływa kojąco na samopoczucie, przywraca równowagę i łączy z naturą.

Ale ta obietnica jest tak prawdziwa jak drewno tylko wtedy, gdy nie kryje w sobie żadnych tajemnic.

Niestety, niektórzy producenci parkietów drewnianych stosują tańsze zamienniki, materiały, które nie spełniają wymagań i obostrzeń europejskich, a mimo to wprowadzane są na rynek.


CZEGO NIE POWINNA ZAWIERAĆ ZDROWA PODŁOGA DREWNIANA ?

  • ROZPUSZCZALNIKÓW – toksycznych lotnych substancji, które są składowymi syntetycznych barwników i lakierów, uwalniających się jeszcze długo po ułożeniu.
  • FORMALDEHYDU – również długo uwalnianej, lotnej toksyny pochodzenia organicznego, ale również wytwarzanej sztucznie i zawartej głównie w klejach.
  • KONSERWANTÓW – sztucznych substancji stosowanych do dezynfekcji i utrzymania w świeżości drewna w początkowych i pośrednich fazach przechowywania i dostaw ( np. pentachlorofenol )
  • Substancji o podwyższonych właściwościach PROMIENIOTWÓRCZYCH

Kupując produkt zawierający szkodliwe substancje narażamy się na to, że system ogrzewania podłogowego spotęguje emisję szkodliwych substancji. Będą one stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Substancje te mogą przedostawać się do naszego organizmu nie tylko przez układ oddechowy, ale również pokarmowy, skórę czy paznokcie.  Mogą prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca, zatrzymania krążenia i niedotlenienia.


SKĄD MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE PODŁOGA, KTÓRĄ WYBIERAMY NIE UKRYWA NIEWIDZIALNEGO WROGA ?

Odpowiedzią na to pytanie jest system certyfikacji produktów.

Certyfikat F-4 STARS -najbardziej restrykcyjny certyfikat w zakresie emisji formaldehydu.

Najbardziej restrykcyjny system klasyfikacji  F **** w zakresie emisji formaldehydu określony przez japońskie Ministerstwo Lądu, Infrastruktury, Transportu i Turystyki (MLIT).Zgodnie z tą klasą poziomy emisji formaldehydu musi być poniżej 5 μg / m²h. (Testy porównawcze pokazują, że najbardziej restrykcyjna klasa F**** oznacza poziomy emisji formaldehydu poniżej połowy poziomów dopuszczalnych do uzyskania klasy E1 w Europie).

FORMALDEHYDE FREE certyfikat dotyczący emisji formaldehydu.

Wymagania klasy E1 dotyczące emisji formaldehydu, które są jednymi z najsurowszych, obecnie obowiązujących przepisów europejskich (UNI EN 14342)

TOY CERTIFICATION - Certyfikat przyznawany zabawkom drewnianym.
Ogrzewanie podłogowe a zdrowie.

Certyfikat zgodny z przepisami EN71-3, które zapewniają, że produkty przeznaczone do zabawy są bezpieczne dla dzieci.

SOLVENT FREE certyfikat zaświadczający, że produkt nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników.

W odniesieniu do cykli lakierowania UV, olejowania i stosowania klejów, nie występuje emisja rozpuszczalników do atmosfery, szkodliwych dla ludzi i środowiska.

Ogrzewanie podłogowe a zdrowie - Amerykański certyfikat CARB 2 i TSCA VI

Zaświadcza, że sklejki używane do podłóg drewnianych są zgodne z amerykańskimi normami TSCA Tytuł VI i emisjami formaldehydu fazy 2 CARB.

Ogrzewanie podłogowe a zdrowie - Certyfikat TUV Hessen

Zaświadcza on, że 2-warstwowe podłogi drewniane gwarantują zgodność z kryteriami zdrowotnymi i jakościowymi wybranymi przez TÜV Hessen.

Ogrzewanie podłogowe a zdrowie - Francuski certyfikat A+

Francuska certyfikacja emisji lotnych związków organicznych. Francuski dekret nr 2011 – 321 (23 marca 2011 – Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju, Transportu i Mieszkalnictwa) nakłada na wszystkich producentów materiałów budowlanych do deklarowania  emisji VOC (lotnych związków organicznych) w formie klas emisji i wymaga obowiązkowego etykietowania produktów.

Ogrzewanie podłogowe a zdrowie - certyfikat Fire-proof reaction

Właściwości w zakresie odporności ogniowej podłóg drewnianych są określane na podstawie testów przeprowadzonych zgodnie z normą EN 13501-1 lub sklasyfikowanych zgodnie z wymogami normy EN 14342: 2013.

Ogrzewanie podłogowe a zdrowie - certyfikat CE

Znak CE zaświadcza, że produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Ogrzewanie podłogowe a zdrowie - certyfikat FSC

FSC®   (Forest Stewardship Council) jest międzynarodowym certyfikatem łańcucha dowodowego, który identyfikuje te produkty, które  zawierają drewno pochodzące z lasów zarządzanych w sposób prawidłowy i odpowiedzialny, zgodnie z surowymi normami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi. it.fsc.org

Ogrzewanie podłogowe a zdrowie - certyfikat PESC

PEFC ™   (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) jest międzynarodowym systemem certyfikacji leśnej dla łańcucha dowodowego zapewniającego pozyskiwanie surowców z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony ekologicznie.  www.pefc.it www.pefc.org

Ogrzewanie podłogowe a zdrowie - certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 dla systemu zarządzania jakością w firmie.

Ogrzewanie podłogowe a zdrowie - certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 dla systemu zarządzania środowiskowego

Dokonuj świadomych wyborów i nie wprowadzaj do swojego domu „Konia Trojańskiego”. Podłogi to jedna z największych powierzchni w domu.


Choć niewidoczne gołym okiem, te wartości dodane mają fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania najwyższej jakości i bezpieczeństwa  twojego zdrowia  w długim okresie czasu.


NASZE PARKIETY POSIADAJĄ WSZYSTKIE TE CERTYFIKATY.


Te artykuły również są intersujące:

-> CZY PARKIET DREWNIANY MOŻNA UKŁADAĆ NA SYSTEMCH OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ?

-> PARKIET Z ANTYBAKTERYJNĄ TECHNOLOGIĄ

LudwikPOGRZEWANIE PODŁOGOWE A ZDROWIE.

Related Posts